Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflaması Değişti

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Makale Kaynağı: Louis DN, Perry A, Wesseling P, Brat DJ, Cree IA, Figarella-Branger D, Hawkins C, Ng HK, Pfister SM, Reifenberger G, Soffietti R, von Deimling A, Ellison DW. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021 Jun 29:noab106. doi: 10.1093/neuonc/noab106. Epub ahead of print.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha önce 2016 yılında yayınladığı merkezi sinir sistemi (MSS) tümörleri sınıflamasını yeniden gözden geçirerek 2021 sınıflaması olarak yeniden duyurdu. MSS Tümör Taksonomisine Moleküler ve Pratik Yaklaşımları Bilgilendirme Konsorsiyumu'nun çalışmasına dayanan 2021 beşinci baskısı, MSS tümör sınıflandırmasında moleküler tanılamanın rolünü ilerleten büyük değişiklikleri tanıtıyor. Aynı zamanda, histoloji ve immünohistokimya gibi tümör teşhisine yönelik diğer yerleşik yaklaşımlara bağlı kalınacağını; ancak hem MSS tümör isimlendirmesine hem de derecelendirmesine bazı farklı yaklaşımlar getiriyor; entegre teşhislerin ve katmanlı raporların önemini vurguluyor. Bu sınıflamada DNA metilasyon profili gibi yeni teşhis teknolojilerine dayanan yeni tümör tipleri ve alt tipleri tanıtılmıştır.