Uzmanlık Alanları

Beyin Tümörleri

Beyin tümörlerinin sınıflaması ilk kez 1829 yılında Cruvelhier tarafından makroskopik görünümlerine göre yapılmıştır. 1860 yılında Virchow nöroglia (nerve glue) kavramını kazandırmıştır. 1926 yılında Bailey ve Cushing bugün ki WHO (Dünya Sağlık Örgütü) sınıflamasının ilk hali sayılabilecek sınıflamayı geliştirmiştir. 1949 yılında Kernohan ise bazı tümör tiplerinin farklı olmadığını ama differansiasyon derecelerine göre evrelendirilebileceğini söylemiştir. WHO 2007 yılı sınıflamasında nöroepitelyal doku tümörlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:

 

A-Nöroepitelyal kaynaklı tümörler:

 

Astrositik tümörler;

 

1-Pilositik astrositom Grade-I

Pilomiksoid astrositom (Grade-II)

2-Subependimal dev hücreli astrositom Grade-I

3-Pleomorfik ksantoastrositom Grade-II

4-Diffüz astrositom Grade-II

Fibriler, gemistositik, protoplazmik

5-Anaplastik astrositom Grade-III

6-Glioblastoma Grade-IV

Dev hücreli glioblastom Grade-IV

Gliosarkom Grade-IV

7-Gliomatozis serebri

 

Oligodendroglial tümörler;

8-Oligodendrogliom Grade-II

9-Anaplastik oligodendrogliom Grade-III 

Hasan Çağlar UĞUR Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

 

Oligoastrositik tümörler;

10-Oligoastrositom Grade-II

11-Anaplastik oligoastrositom Grade-III

 

Ependimal tümörler;

12-Subependimom Grade-I

13-Miksopapiller ependimom Grade-I

14-Ependimom Grade-II

Selüler, clear cell, papiller, tanisitik

15-Anaplastik ependimom Grade-III

 

Koroid pleksus tümörleri;

16-Koroid pleksus papillomu Grade-I

17-Atipik koroid pleksus papillomu Grade-II

18-Koroid pleksus karsinomu Grade-III

 

Diğer nöroepitelyal tümörler;

19-Astroblastom Grade-I

20-3.ventrikül kordoid gliomu Grade-II

21-Anjiosentrik gliom Grade-I

 

Nöronal ve miks nöronal-glial tümörler;

22-Serebellumun displastik gangliositoması (Lhermitte-Duclas) Gr I

23-Desmoplastik infantil astrositoma/ganglioglioma Grade-I

24-DNET Grade-I

25-Gangliositom Grade-I

26-Gangliogliom Grade-I

27-Anaplastik gangliogliom Grade-III

28-Santral nörositom Grade-II

29-Ekstraventriküler nörositom Grade-II

30-Serebellar liponörositom Grade-II

31-Papiller glionöral tümör Grade-I

32-4.ventrikül rozet formasyonu oluşturan glionöral tümör Grade-I

33-Paragangliom Grade-I

 

Pineal bölge tümörleri;

34-Pineositom Grade-I

35-İntermediate diferansiyasyonlu pineal parankim tümörleri Grade II/III

36-Pineoblastom Grade-IV

37-Pineal bölgenin papiller tümörü Grade II/III

 

Embriyonal tümörler;

38-Medülloblastoma Grade-IV

Desmoplastik/nodüler

Anaplastik

Ekstensif nodüler

Büyük hücreli

39- PNET Grade-IV

Nöroblastom

Ganglionöroblastom

Medulloepitelyoma

Ependimoblastoma

 

40-Atipik teratoid/rabdoid tümör Grade-IV

 

B-Kraniyal ve paraspinal sinir kaynaklı tümörler:

 

41-Schwannom (nörilemmom, nörinom) Grade-I

Sellüler, pleksiform, melanotik

42-Nörofibrom (pleksiform) Grade-I

43-Perinöroma Grade-I,II,III

44-Malign periferal sinir kılıfı tümörleri (MPNST)

Epiteloid, mezenkimal, melanotik, glandüler Grade-II,III,IV

 

C-Menings kaynaklı tümörler:
 

Meningotelyal hücre kaynaklı tümörler;

45-Meningioma Grade-I

Meningotelyal

Fibroblastik

Tranzisyonel

Psammomatöz

Anjiomatöz

Mikrokistik

Sekretuar

Lenfoplazmositik

Metaplastik

Kordoid Grade-II

Clear cell

Atipik

Papiller Grade-III

Rabdoid

Anaplastik 

 

Mezenkimal tümörler;

46-Lipom

47-Anjiolipom

48-Hibernom

49-Liposarkom

50-Fibrosarkom

51-Soliter fibröz tümör

52-Malign fibröz histiositom

53-Leimiyom

54-Leimiyosarkom

55-Rabdomiyom

56-Rabdomiyosarkom

57-Kondroma

58-Kondrosarkom

59-Osteoma

60-Osteosarkom

61-Osteokondrom