Uzmanlık Alanları

Omurga Kanalı Darlıkları

Omurga kanalı darlıkları bütün omurga boyunca görülebilmekle birlikte yakınmaların çoğu Lomber bölgedeki darlıklardan kaynaklanır. Lomber omurga (alt sırt) darlığı, omurga kanalının daralmasıdır ve belden bacaklara doğru ilerleyen sinirleri sıkıştırır. Gelişimsel nedenlere bağlı olarak daha genç hastaları etkileyebilse de, genellikle 60 yaş ve üstü kişileri etkileyen dejeneratif bir durumdur.

 

Omurilik kanalının daralması genellikle yıllar veya on yıllar içinde yavaşça gerçekleşir. İki omur kemiği arasındaki yapıları oluşturan Diskler yaşlandıkça su kaybeder ve daha az süngerimsi hale gelir. Bu da disk yüksekliğinin kaybına ve sertleşmiş diskin omurilik kanalına doğru şişmesine neden olabilir. Ayrıca bölgede yer alan bağlar da kalınlaşabilir. Bunların tümü, merkezi kanalın daralmasına katkıda bulunabilir ve yakınma oluşturabilir. Yakınmalar iltihaplanma, sinir (ler) in sıkışması veya her ikisine bağlı olabilir.

 

Omurga kanalı darlıklarında başlıca yakınmalar;

* Bacaklarda, baldırlarda veya kalçalarda ağrı, halsizlik veya uyuşma

* Yürürken kramp, mesafeyi yürümek için sık sık kısa dinlenmeler gerekmesi

* "Siyatik" terimine benzer şekilde, uyluk ve bacaklardan birine veya her ikisine yayılan ağrı

* Nadir durumlarda, bacaklarda motor işlev kaybı, normal bağırsak veya mesane işlevi kaybı

* Öne eğilerek, oturarak veya uzanarak ağrının geçici olarak azalması

 

Omurga kanalı darlıklarına yönelik çeşitli cerrahi ve cerrahi dışı tedaviler söz konusu olabilir. 

Ancak bir hasta, aşağıdaki durumların varlığında ameliyat için aday olarak kabul edilebilir:

 

* Sırt ve bacak ağrısının normal aktiviteyi sınırlaması veya yaşam kalitesini bozması;

* Progresif nörolojik kusurların gelişmesi (bacak zayıflığı, ayak düşmesi, uzuvda uyuşma);

* Normal bağırsak ve / veya mesane fonksiyonlarının kaybı;

* Ayakta durma veya yürüme zorluğu;

* İlaçlar ve fizik tedavinin etkisini yitirmesi;

 

Benzer yakınmaların zaman kaybedilmeden, konusunda uzmanlaşmış hekimlerce tanı konularak tedavi edilmesi yaşam kalitesini önemli ölçüde koruyacak veya iyileştirecektir.